?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 颗豆互动U技公司完美I间国N校区现场招聘?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/new/m_style.css"/> <script type="text/javascript" src="/js/new/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/new/zindex.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/new/yanzhengma.js"></script> <!--[if lt IE 10]> <script type="text/javascript" src="js/PIE.js"></script> <![endif]--> <script language="javascript"> $(function() { if (window.PIE) { $('.rounded').each(function() { PIE.attach(this); }); } }); function checkForm() { var r = validate(); if (r== 0) { alert("误入验证码Q?); //return false; } else if (r== 1) { alert("验证码输入有误!"); // return false; } else { document.forms[0].submit(); } } function aaa(res, values) { if (document.getElementById(res).value == values) { document.getElementById(res).value = ""; } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ty_wydk" id="ty_wydk"> <div class="ty_wydk_nr"> <p class="ty_wydk_close" onclick="javsscript:document.getElementById('ty_wydk').style.display='none'"></p> <div class="ty_wydk_bt">求职甌</div> <p class="ty_wydk_tx">求职甌填写</p> <p class="ty_wydk_sm"><b>注:</b>你的信息作为公司审核的重要数据Q请你务必填写你本h真实信息</p> <form id="form1" method="post" onsubmit="" action="/baoming/ajaxbaoming.aspx"> <div class="ban_sq_txt"><span>您的姓名</span><input name="truename" id="truename" type="text" value="误入姓? onmousedown="aaa('truename','误入姓?)"/></div> <div class="ban_sq_txt"><span>手机L</span><input name="tel" id="tel" type="text" value="误入手机号" onmousedown="aaa('tel','误入手机号')"/></div> <div class="ban_sq_txt"><span>QQL</span><input type="text" id="qq" value="误入QQ? onmousedown="aaa('qq','误入QQ?)"/></div> <div class="ban_sq_txt ban_sq_hao"><span>?意向</span><textarea name="other" id="other" onmousedown="aaa('other','你的介或者求职意?)">你的介或者求职意?/textarea></div> <div class="ban_sq_txt ban_sq_yan"><span>验证?/span><input type = "text" id = "input"/><input type = "button" id="code" onclick="createCodes()"/></div> <div class="ty_wydk_sub"> <div class="ban_sq_tijiao"> <a href="javascript:checkForm()">甌加入</a> </div> </form> </div> </div> </div> <div class="top"> <div class="top_c"> <a href="/" target="_blank" class="ft_l logo"><img src="/images/new/logo.png" alt="" /></a> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=925161313&site=qq&menu=yes" target="_blank" class="ft_r t_qq"></a> <div class="t_lsj"><a href="http://www.feicuiedu.com" class="t_set" >集团ȝ</a><span>|</span><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201501/lxwm-1474.html" target="_blank" class="t_lianxi">联系我们</a> <!--- <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a>---></div> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话Q?/b><i>024-82973337</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201501/guanyuxiaoqu-1473.html">关于校区</a></li> <li><a href="/Profession/Index.html">评体系</a></li> <li><a href="/shizi/shizituandui/Index.html">名师团队</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/Index.html">明星学员</a></li> <li><a href="/learnarea/Index.html">学习园地</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">׃保障</a></li> <li><a href="/news/redianxinwen/Index.html">新闻动?/a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">企业招聘</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"> <a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=53337&f=120576&g=85822" title="其他首屏导航下通栏q告"><img src="/upload/Push/201501/20150126154521579566.jpg" alt="其他首屏导航下通栏q告" onclick='GetTotal(this)'/></a></div></div> <div class="one"> <div class="ft_l z_l"> <div class="z_zpgsnr_nr"> <div class="z_zp_gsjs"> <p class="ft_l z_zp_gstu"><img src="/upload/news/201501/20150130101326940407.jpg" alt="" /></p><h1 class="ft_r z_zp_gsbt"> 颗豆互动U技公司完美I间国N校区现场招聘?/h1><div class="ft_r z_zp_gsjsnr"> 北京颗豆互动U技有限公司来我校游举行现场招聘会。我校unity3d班学生和工ui班的学生参加了双? </div> </div> <div class="clera z_zp_zpxg"> <div class="z_zp_zpbt"> <p>公司?/p><p>招聘职位</p><p>入职学员</p><span onclick="javascript:document.getElementById('ty_wydk').style.display='block'" class="ft_r z_qyzp_wysq" >我要加入</span> </div> <ul class="z_zp_zplb"> <li class="z_zp_shjs"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    昨天北京颗豆互动U技有限公司来我校游举行现场招聘会。我校unity3d班学生和工ui班的学生参加了双方交会及单独面试?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    我校与颗豆互动科技有限公司已经有过多次合作Q目前颗豆互动的几名核心E序开发技术h员都是从我校毕业Q?014q颗豆公叔R着新项目的不断增加Qh员需求也随之增加Q此ơ来我校主要是招?名unity3d手机游戏开发工E师?名手机游戏ui设计师?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    通过和我校学生的交流及一对一面试Q颗豆互动h力资源ȝ及项目ȝҎ校的学生专业能力l予了很高的肯定Q在接下来一周会通知部分同学到公司进行复试,同事人力咨询刘ȝ也表达了和我校保持长期合作的意愿?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    *公司介绍Q?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    颗豆互动QKOD GamesQ成立于2011q_专注于手机游戏的研发。公司制作的SU?D卡牌游戏《暴走武侠》重新定义卡牌游?.0时代Q还成功制作了Lucky BattleQ苹果App Store全球32个国家地区首|荐)Q乐斗派Q国内第一ƾ跨q_?D|络手游Q,乐斗勇士、乐斗勇士OLQL排名W一Q等一pd成功的作?/span> <p>   </p> </li> <li style="display:none;"> <ul class="z_zp_zpzw"> <li> <div class="z_zp_zpzw_bt"><i></i><span>2015-01-27</span><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/201501/donghua-1468.html">动画设计?/a></div> <div class="z_zp_zpzw_nr"> <p>职位描述:<br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    动画设计师是一部动M品的设计q程中,凭借丰富的惛_力,坚实的美术功底,q且懂得应用各种设计软gQ对所要开发的产品市场能够有一个了解,q而设计出比较W合受众口味的高质量的品的一cMh?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    学生通过学习掌握计算机图?囑փ的基本理论知识和相关应用领域知识Q熟悉图?囑փ制作环境Q精通国际上行?U以上图?囑փ制作工具Q如CorelDraw,Photoshop,Illustrator{)</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    动画设计?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    。ƈ熟练地运用它们独立地实现创意者的意图Q完成所需要图?囑փ的制作以及排版、作品输出等d。学生可以在qx的课E科目考试通过的同Ӟ获取q面设计师相关的认证证书。毕业生可在q告制作、徏{设计、包装装潢设计、居室装修、出版社、印刷厂{从事图?图象制做工作。本专业是面向于软g应用领域的,主要定位于图形图像制作h才的培养?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    认证</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    QCVEQC)全国职业教育资格认证《动画设计师》证?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    一、ؓ贯彻国家U教兴国战略Q提高劳动者素质,Ҏ《中华h民共和国职业教育法》第一章第八条Q“实施职业教育应当根据实际需要,同国家制定的职业分类和职业等U标准相适应Q实行学历证书、培训证书和职业资格证书制度?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    二?CVEQC认证证书持有者已l通过了中国职业教育资D证指g心组l的培训和相应的考试Q具有相应的专业技能和知识?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    三、CVEQC证书可作为劳动者岗前培训、在职培训、提高培训、l教育的培训认证Q也是劳动者“先培训、后׃Q先培训、后上岗”的凭证?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    四、CVEQC证书是中国职业教育资D证指g心颁发的专业技能证书。标有证书序列号、证书编受培训者及证书持有者n份证LQƈ盖有全国职业教育理委员会、中国职业教育资D证指g心的证书专用章?  五?证书证明参加培训及证书持有者具有系l地接受岗位<a href='http://www.mmobzn.tw/zty/xueshenme/' target='_top'>技能培?/a>的经历,证书在全国范围内有效?/span> <p>   </p> </div> </li><li> <div class="z_zp_zpzw_bt"><i></i><span>2015-01-27</span><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/201501/chengxu-1467.html">游戏E序设计?/a></div> <div class="z_zp_zpzw_nr"> <p>职位描述:<br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    游戏E序设计师是指在游戏研发团队中,从事游戏研发和程序设计制作的人员?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    工作内容</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?负责游戏引擎的开发及~写相关工具Q?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?~写游戏E序Qƈ且对于程序中存在的bugQ能够尽量发现ƈl予适当的解冻I</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?设计新奇的游戏,能很好的把握玩家的心理;</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?准确分析整体需求,攉相关资料Q提出内Ҏ案;</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?准确地向开发h员表明设计意图,在开发过E中及时q行沟通ƈ解决问题?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    职业前景</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    随着互联|的q猛发展Q中国已成ؓ世界最大的|络游戏市场Q网l游戏已逐渐成ؓ中国IT领域中重要的新兴产业。信息业部和科技部已l将其列为IT领的支柱产业之一Qƈ在政{上l予大力扶持和推动。国家将投资20亿元支持自主开发游戏,q将保发展100多个国|络游戏目前游戏业特别是|游已经形成了一个极具市场的产业Q从业者日渐增多,但是调查昄Q目前国内的游戏专业人才~口高达60万hQ所以就业前景乐观?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    3职业要求</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?计算机相关专业本U以上学历,相关软g开发经验,良好的英语水qI</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?很强的Y件设计技巧,良好的编E风|取得了游戏程序设计师职业资格三或者二U证书,Ҏ戏市场有深入了解和敏锐眼光,全面的电影,漫画以及其他文化的知识;</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?有一定工作经验,参加q一至二个游戏项目的开发,喜欢游戏q能承担工作压力Q强烈的好奇心和求知Ԍq求完美的精,良好的逻辑分析能力Q?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ?勤奋务实的工作作风、认真负责的工作态度Q有良好的团队合作意识,能很好地与别人协作,有持之以恒,不达目标决不|休的精,热爱游戏事业?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    4职业特点</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    游戏E序设计师不同于一般的E序设计人员Q要求兴广泛,q求时尚Q关注流行动态,对h们的游戏需求有很深入的了解Q同时熟悉各cL戏,除非对于游戏有极其狂热的q求Q有很强的创新能力,丰富的想象力Q当然还有一定的~程技术,很好的团队合作能力,否则不要q入到这个行业,因ؓ即你能够在q个行业里一直做下去Q也不代表你会有多大的发展空间。不q对于那些爱玩游戏,Ҏ戏非常痴qL人,倒不׃ؓ一个绝佳的职业?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    5E序设计语言</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    手机游戏主要为JAVA 而像单机,|游q样大型的程序必C++</span> <p>   </p> </div> </li><li> <div class="z_zp_zpzw_bt"><i></i><span>2015-01-27</span><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/201501/changjing-1466.html">游戏场景设计?/a></div> <div class="z_zp_zpzw_nr"> <p>职位描述:<br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    Ҏ游戏{划案中的年代背景、社会背景、游戏主题等Q游戏美术设计h员提供技术上的可行性,Ҏ游戏风格安排具体的工作量Q完成游戏场景的制作?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    技术要?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·场景创徏</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·场景UV展分</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·场景高模创徏</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·场景贴图l制</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·法线贴图的烘?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·AO贴图的烘?/span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·手绘贴图l制</span><br /> <span style="line-height:2;font-size:14px;">    ·写实贴图l制</span> <p>   </p> </div> </li> </ul> </li> <li style="display:none;"> <ul class="z_zp_zpxy"> <li> <a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/201501/shengyangdongmanyouxixueyuanshijian-1449.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201501/20150124175033609859.jpg" alt="史剑" /></a> <a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/201501/shengyangdongmanyouxixueyuanshijian-1449.html" class="ft_r"><b>史剑</b></a> <p class="ft_r">职务Q?span>动画设计?/span></p> <p class="ft_r">薪资Q?span>1.3w??/span></p> <p class="ft_r">班Q?span>3ds max应用?/span></p> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ft_r z_r"> <div class="yuan shipin"> <div class="ty_h_bt"> <p>免费视频</p><i></i><a href="/videos/videos/Index.html" class="ft_r z_zxsp_jc"></a> </div> <div class="shipin_tj"> <a href="/videos/videos/201501/wanmeikongjianyingshidongman-613.html" title="完美I间p六班作品合集"><i></i> <p>完美I间p六班作品合集<b></b></p><img src="/upload/image/201502/20150202140845644669.jpg" alt="" /> </a> </div> <ul class="sp_ul"> <li><i></i><a href="/videos/videos/201501/wanmeikongjianyingshihouqi-616.html" title="完美I间p后期目">完美I间p后期目</a><b></b></li><li><i></i><a href="/videos/videos/201501/wanmeikongjianxueshengheji-615.html" title="完美I间动O培训学校学生作品?>完美I间动O培训学校学生作品?/a><b></b></li><li><i></i><a href="/videos/videos/201501/wanmeikongjianyingshisanbanhej-612.html" title="完美I间p三班作品合集">完美I间p三班作品合集</a><b></b></li><li><i></i><a href="/videos/videos/201501/jianjie-580.html" title="翠教育完美I间游戏动O学校">翠教育完美I间游戏动O学校</a><b></b></li><li><i></i><a href="/videos/videos/201501/yuanchuangwangyou-579.html" title="腾讯最L争力it培训奖获得??>腾讯最L争力it培训奖获得??/a><b></b></li> </ul> </div> <div class="yuan z_zxsp"> <div class="z_zxsp_bt"><p class="ft_l">开班信?/p><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=925161313&site=qq&menu=yes" class="ft_r z_kbxx_zx"></a></div> <div class="z_zxsp_lb"> <ul class="z_zxsp_ul"> <li><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201601/2148.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201601/20160107142126112863.JPG" alt="游戏设计高薪׃班火" /></a><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201601/2148.html" class="ft_r">游戏设计高薪׃班火</a></li><li><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201512/2127.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201512/20151207152256285870.JPG" alt="沈阳游戏动O培训学校" /></a><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201512/2127.html" class="ft_r">沈阳游戏动O培训学校</a></li><li><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201511/2081.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201510/20151029153928748076.JPG" alt="高中毕业可以学游戏动" /></a><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201511/2081.html" class="ft_r">高中毕业可以学游戏动</a></li> </ul> </div> </div> <div class="yuan z_zxsp"> <div class="z_zxsp_bt"><p class="ft_l">推荐阅读</p></div> <div class="z_tjyd_lb"> <ul class="wz_tjlb"> <li><b>+</b><a href="/news/school/201601/2152.html">2016q高中毕业学什么好Q?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201601/2151.html">沈阳完美I间Q动漫设计和游戏设计的区?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201601/2149.html">学游戏设计不用上大学Q选择沈阳完美I间</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201601/2147.html">2016全球游戏行业五大势Q移动游戏增</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201601/2146.html">如何成ؓ一名优U的游戏设计师Q?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201512/2145.html">沈阳3D设计培训学校哪家好?</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201512/2144.html">沈阳完美I间——最权威的游戏设计培训学?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="bot"> <div class="bot_c"> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">游戏评</li> <li><a href="/Profession/game/wangyou/">游戏角色设计基础评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxichangjing/">游戏场景设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxidonghua/">游戏动画设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxiteXiao/">游戏Ҏ设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/mobilegame/">手机游戏开发课E?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/games/">2D术评</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">2D|游开?/a><i></i></li> <li><a href="#">3D高|络游戏E序开?/a><i></i></li> <li><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏Ҏ设计</a><i></i></li> <li><a href="#">高游戏{划_英</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏原画_英专业</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">动O评</li> <li><a href="/Profession/dongman/sumiao/">素描及^面设计基评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/lanmubaozhuang/">动O游戏设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/flasha/">p后期制作评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/h/">高pҎ评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshishuzitexiaoshejijingying/">3D游戏E序开?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/donghua/">UI设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshimoxing/">p模型设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yuanhuagainianshejijingying/">原画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshijiaose/">三维动画Ҏ设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/maya/">maya动画制作评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/Flash/">《Flash as3.0/Flex 企业目实战</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/z/">职业素养日常CgA评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/d/">2D动画制作评</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">作品展示</li> <li><a href="/shows/opus/">游戏作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/manga/">动O作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/project/">目包装</a><i></i></li><li><a href="/shows/television/">p作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/corporation/">官方作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/video/">视频作品</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">׃保障</li> <li><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院明星学员栏目主要记录了历届从翠教育郑州动O游戏学院毕业的且目前薪资待遇和实力较高的明星学员Q翡教育郑州动漫游戏学院的明星学员现已成ؓ游戏动O行业的中砥柱? class="">明星学员</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院合作企业栏目记录了与学院达成合作关系的一些国内知名企业,׃翠教育郑州动O游戏学院的毕业学员的实际操作能力普遍高于其他培训机构Q已l与国内一些企业达成共识,翠教育郑州动O游戏学院已经成ؓq些企业的定点的人才输送机构? class="">合作企业</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/" target="_blank" title="" class="">职位介绍</a><i></i></li> </ul> <div class="ft_r hzhb"> <p>合作伙伴</p> <a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/souhuchangyou-1425.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124160744706346.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/tengxun-1424.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124160530758313.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/qilinwang-1423.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124163342291460.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/langangzaixian-1422.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124155954224341.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/shengdawangluo-1421.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124155047803055.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/jinshanruanjian-1420.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124154802832247.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/mubiaoruanjian-1418.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124154446108387.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/wanmeishikong-1416.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124153433611482.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/xinlangfeiyang-1414.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124152936248761.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/youxigu-1410.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124152314230124.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/guangyuhuaxia-1409.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124151137661033.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201501/chaoyou-1397.html" target="_blank"><img src="http://www.mmobzn.tw//upload/news/201501/20150124144823174340.jpg"/></a> </div> </div> </div> <div class="bah"> <div class="bah_c">地址Q?沈阳市沈沛_大西?h峰大?301-1305室@ 2010-2013 北京翠教育U技有限公司版权所?京ICP?2036804?15</div> </div> <script type='text/javascript' src='http://tb.53kf.com/kf.php?arg=10109794&style=1'></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254107505'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s11.#/z_stat.php%3Fid%3D1254107505%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <a href="http://www.mmobzn.tw/"><span class="STYLE1">11ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!-- 2016-03-02 02:01:52{֏-->